I dag er det meste oppdyrka og bare enkelte store hauger er igjen på jordene. Lengst sør ligger et stort felt med småhauger. Gravplassen er brukt siden bronsealderen. Kirken er en middelaldekirke fra 1728, bygd i tre. kirkeklokker fra 1628 og 1751. Inntil nordveggen står en 3,75m høy runestein som ble funnet i kirkegårdsmuren. På denne er det hogd inn et kross samt runeinnskrifta: "Tormod reiste denne steinen etter Tormod Svidande, far sin". Det er en minnestein fra ca.1050.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Grindheimsvegen
  • 5590 ETNE
Telefon:
+47 53 75 80 00
E-post:
post@etne.kommune.no
Nettside:
www.etne.kommune.no

Hvor er Grindheim Kirke Etne?