Haugesundkonferansen– en viktig maritim arena, utsettes til 10.-11.mai 2022.

Først og fremst vil vi takke alle som deltok på Haugesundkonferansen i 2020 og som støtter oss. Styret i Haugesundkonferansen har besluttet å utsette neste konferanse til 10.-11.mai 2022.

Haugesundkonferansen legger vekt på å ha et spennende og aktuelt program som involvere foredragsholdere og deltager på flere sentrale temaer innen sikkerhet, effektiv transport, bærekraftig fremtid og nye muligheter. Etter en spesiell og krevende tid vil dette bli enda viktigere.

Vi vil bruke tiden fremover til å lage en ekstra spennende og god konferanse i 2022 og ser frem til å se dere på Haugesundkonferansen 2022.

  • Facebook logo

Visninger

10. mai:
11. mai:

Kontakt

Adresse:
  • Scandic Maritim Hall, Åsbygata 3
  • 5528
  • Haugesund
Telefon:
916 81 538
E-post:
jon.leon.ervik@kystverket.no
Nettside:
www.haugesundkonferansen.no/

Hvor er Haugesundkonferansen 2022?