Turen starter på parkeringsplassen ved Vikesetra 320 moh. Gå øverst på Vikesetra og ta av mot Stølan i retning mot sør/sørvest. Stien vises godt i terrenget. Det er myrlendt med noen våte parti. Etter 1,5 km kommer du til Stølane, 460 moh. Bygningene på Stølan frå tida med setredrift, er godt tatt vare på. Følg merka sti sørvestover mot Helsetnakken. Tørr og god sti. 2,9 km fra startpunktet når du Helsetnakken 674 moh. Følg samme stien tilbake til parkeringsplassen.

Kom deg dit og parkering:

Turen starter på parkeringsplassen ved Vikesetra. Setervegen (2,8 km) er einaste vegen opp til Vikesetra. Vegen er bomveg, avgift 40 kr. Setervegen starter like sør for krysset mellom E136 og Fv163 på Vike. Sving av frå Fv163 ved Vikeelva og følg skilting. Ønskjer ein å gå eller sykle opp til Vikesetra, så er det parkering ved Hurtigbåtkaia og ved Vike friluftsbad. Frå lysløypa på Gjermundnes går det ein kortare gåtur opp til Vikesetra. Turen er 500 meter kortare og 50 meter mindre oppstignig.

Kontakt

Adresse:
  • 6390 VESTNES
Telefon:
70 23 88 00
E-post:
info@visitnorthwest.no
Nettside:
morotur.no

Hvor er Helsetnakken - fottur?