I Worktable fell ting frå kvarandre. Ved hjelp av deg blir dei bygd opp igjen! Frå utsida vil du kunna sjå ei hylle med mange forskjellige ting. Av og til kan du høyre tunge slag, saging og knusing. Du melder deg på ved inngangen, og du kan bli så lenge du vil. Når du er inne, får du instruksjonar, utstyr og vernebriller – så er det berre å setja i gang!
Inntil 3 personar blir slopne inn i installasjonen kvart kvarter, og kan bli verande så lenge dei ønsker.

Onsdag – fredag, innslipp frå kl 14:00 til 19:00
Laurdag – søndag frå kl 12:00 til 17:00

Om kunstnaren:
Kate McIntosh (1974, New Zealand) er ein Brussel-basert kunstnar som jobbar på tvers av grensene mellom performance, teater og installasjon. Meir informasjon om prosjekta hennar finn du på www.spinspin.be

NÅR: ONSDAG 28.9 - SØNDAG 2.10 kl. 13.00-19.00
KVAR: Kongens gate 5
Billettpris: 0,-

Kontakt

Adresse:
  • Kongens gate 5
  • 6002 Ålesund
Telefon:
+47 930 89 940
E-post:
siri@hostscena.no
Nettside:
hostscena.no/

Hvor er Høstscena 2022: Worktable // Ålesund?