"Bakehuset" står enda, men bakerovnen ble revet rundt 1960. I krambua står den gamle "kringlegryta", brød-spader og diverse annet utstyr fra bakeriet. I hovedbygningen er der en gammel krambu fra slutten på 1800-tallet, som står slik akkurat slik den var da handelen tok slutt, rett før 1950. Verktøy, bøker, skomakerutstyr og saker og ting fra driften står fortsatt i hyllene.

I løa var det plass til et par kyr og noen sauer og det ble senere kalt "studle-huset". Sjøhuset ble benyttet i forbindelse med handelsvirksomhet og er trolig det eldste huset på eiendommen, med trenagler i reisverk og i det eldste av kledningen. Huset står nå på støpte pelar, men stod før på et bindingsverk av tømmerstokker. Det er påbygd og utstyrt med vindeheis etter 1890. I "Saga" drev de bøkkervirksomhet. I øvre delen (riven) var det en grue hvor man vermde tønnene. En del bøkkerverktøyet er utstilt på krambua. På lemmen i våningshuset er et rom som heter "bøkkerrommet" hvor den inleide bøkkeren hadde sitt losji. Gammelt strandsted med fine bademuligheter.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Imslandsjøen
  • 5583 Vikedal
Telefon:
+ 47 53 65 65 65
E-post:
unni.marie@rosemaling.com
Nettside:
www.vindafjord.kommune.no/

Fasiliteter

Barnevennlig:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Imslandsjøen?

Fjord Norways sekundærlogo