Jærstrendene ble vernet i 1977 og vernet ble revidert i 2009 og kalles Jærstrendene landskapsvernområde. Deler av Jærstrendene er i tillegg plantevernsområde og fulgefredningsområde. Vernområdet er langt og smalt. Bredden varierer mellom 10 og 650 m. Deler av landskapsvernområdet er i Jæren våtmarkssystem som er vernet som internasjonalt viktig våtmarksområde. All ferdsel i vernområde er til fots. Det er et rikt planteområde på Jærstrendene og flere av plantene er utryddingstruet og står på Norsk Rødliste for arter. Fire av plantene som vokser på Jærstrendene er fredet etter Naturvernloven. Det er myrflangre, jærtistel, purpurmarihånd og strandtorn. Innenfor sandstrendene er det sanddyner. Ytterst finner du de hvite frontdynene som er et ustabilt område som tåler ferdsel dårlig. Innenfor er de grå sanddynene som har mindre sandflukt. Her vokser det marehalm og strandrug som holder sanden på plass. Lenger inne er de etablerte sanddynene som er dekket med gress og er lavere og stabile.  Jærkysten er et internasjonalt "Hope Spot" Jærens kystlinje er anerkjent som et internasjonalt "Hope Spot" av organisasjonen Mission Blue. Hope Spots er spesielle steder som er kritiske for helsen til havet - det blå hjertet av vår jord. Friluftshuset Orre Friluftshuset Orre  er et av  tre besøksenter for våtmarksområde Jæren og her finner du alt du trenger å vite om strendene i Jæren, som er naturreservater, samt informasjon om et bredt spekter av friluftsaktiviteter som er tilgjengelig i området. Her finner du også informasjon om den 5 km lange strekningen fra Reve havn til Orreelva som er Ramsarområde. Friluftshuset Orre er også stoppested på Nasjonal turistveg Jæren.  Friluftsfyret Kvassheim er både besøksenter for våtmarksområde Jæren og stoppested på Nasjonal turistveg Jæren. Kvassheim fyr ligger ved Kvassheimbukta som har stor betydning for fulgetrekket vår og høst og er vernet som Ramsarområde.  Følgende strender er skiltet: Ogna, Brusand, Nærland og Refsnes (Hå), Orre og Bore (Klepp), Hellestø, Byberg, Vigdel, Ølberg og Solastranden (Sola), Viste og Sande (Randaberg). Tilgjengelighet med offentlig transport: Tog:  Brusand strand: Tog til Brusand stasjon (ca. 45 min fra Stavanger), følg vei 400 meter nordover til gangvei under fv. 44, fortsett deretter 5 minutter på gangsti ned til havet. Ogna strand: Tog til Ogna stasjon, (50 min fra Stavanger). Følg gang- og sykkelsti 300 m nordover langs fv. 44, fortsett på merket sti ned til stranden. Ca. 15 min gange. Se www.en-tur.no for avganger. Buss:  Viste: buss 8 fra Stavanger til Viste Strandhotell. Se reiseplanleggeren for ruter.​​​​​

Kontakt

Adresse:
  • Jærstrendene
  • 4352 KLEPPE
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
mission-blue.org/2018/06/declaration-of-jaeren-coast-hope-spot-in-norway-emphasizes-ocean-conservation-and-ecotourism-over-oil-extraction/

Fasiliteter

Barnevennlig:
Toalett:
Parkering:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Jærstrendene - landskapsvernområde & Hope Spot?