Bestill

Bli med på folkefest 8-12 juni 2022 i Kristiansund.

Sammen med mange av byens kreative og kulturelle medarrangører lager vi en bred, samlende og inkluderende festival rundt klippfiskens identitet og historie. Kulturarven, historien og tradisjoner knytter klippfisk og Nordmøre sammen på en unik måte og Klippfiskfest vil bidra til å bygge merkevare og attraktivitet for regionen og denne fantastiske råvaren. Klippfiskfest vil stimulere til nye samarbeid og skape arrangementer gjennom hele året. Se vår side på Facebook for program og arrangementer.
Hovedsamarbeidspartner: Sparebanken Møre. Medarrangører: Operaen i Kristiansund, Kristiansund og Nordmøre Havn, Snadderfestivalen, Braathallen, Alti, Frivilligsentralen

Kontakt

Adresse:
  • Kristiansund
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.facebook.com/klippfiskfest

Hvor er Klippfiskfest 2022?