Turen startar ved Hestnes bustadfelt på sørsida av Hafslovatnet. Vegen går fyrst langs vatnet for så stige opp forbi fylkesvegen, og vidare opp forbi Oklevik gard. Vegen går så vidare gjennom skogen og eit slakt høgdedrag før vegen svingar seg nedover forbi Olavskjelda og ned til Årøy. Langs vegen er det informasjonstavler som fortel om vegen og kulturhistoriske hendingar.

Kontakt

Adresse:
  • 6869 HAFSLO
Telefon:
57671400
E-post:
info@sognefjord.no
Nettside:
www.ut.no

Hvor er Kongevegen. Hestnes - Olavskjelda - Årøy?