Bestill

Kor Løye har invitert tre andre kor frå Sunnmøre til korkonkurranse laurdag 9.april, og det er forventa høg stemning i salen når vel 100 koristar skal synge for kvarandre og for eit musikkinteressert publikum! Ein uavhengig jury på tre personar, skal i lag med publikum avgjere kva for eit kor som gjer det best. Vurderingskriteria er SHOW-SJARM-MUSIKALITET-HEILSKAP. Dette vert moro! Heilt til slutt skal alle kora på scena for eit fellesnummer. Då kjem nok taket i storstova til Stranda til å lette! Dei fire kora som skal delta i konkurransen er; Kor Løye, Kor Nøye, Åmdalskoret Berre Damer, og blandakoret Øyklang.

Priser

Fra:
NOK null

Kontakt

Adresse:
  • Øyna 1, Stranda
  • 6201
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Korkonkurranse i Storfjord?