Bestill

Dette er en fjordtur  som  varer 5,5 timer med fine naturoppplevelser i hovedleden i innseilingen til Bergen sydfra, Vi seiler i Vatlestarumen og passerer Håkonshella, seiler rundt Lysøen og returnerer samme led tilbake til Holbergskaien.

Om  Vatlestraumen: I «Den norske los», utgitt av Sjøkartverket, beskrives Vatlestraumen slik: «Vatlestraumen vender tidevannsstrømmen ved HW og LW. Den går N-over med stigende og S-over med fallende vann. På det sterkeste går strømmen flere knop og mange virvler oppstår til sjenanse for mindre fartøyer. Markerte bakevjer under land. Der blir krapp strømsjø når vind og tidevann går motsatt vei.»

Om Håkonshella: Det norrøne namnet var Hákonarhella. Kong Håkon den gode skal vera fødd der i år 920. 40 år seinare i år 960 skal han ha døydd same stad etter slaget på Fitjar. Andreleddet er ordet hella, som tyder «flatt berg». Ordet «hella» vert mange stader nytta om ein landingsstad for båtar.

Lysefjorden  Den indre delen av fjorden har over ti større holmer og småøyer. Den største av disse er Lysøen, der Ole Bull bygde det kjente huset sitt. Fjorden er oppkalt etter Lyse kloster, som ligger 1,5 kilometer lenger øst. Det blir ikke kaianløp og anledning til å gå i land på Lysøen på denne turen. Vatlestraumen                                                                 Håkonshella Lysøen 

Hvor er Kulturhistorisk fjordtur med veterandampskipet "Stord I" til Lysefjorden, Bjørnafjorden kommune.?