Kulturvandring på eiga hand
Du kan gjerne gå ei kulturvandring på eiga hand. Ved å følgja informasjonsskilt og kart rundt i bygda kan du læra meir om Balestrand si soge som reiselivs- og kunstnarbygd.

Kart og informasjon på turistinformasjonen

Kontakt

Adresse:
  • Holmen, sentrum
  • 6899 BALESTRAND
Telefon:
57 69 12 55
E-post:
info@sognefjord.no
Nettside:
www.balestrand.kommune.no

Hvor er Kulturvandring?