Bestill

Kva ser internasjonale festivalar etter når dei inviterer forfattarar og kunstnarar til programma sine? Korleis vel internasjonale litterære juryar vinnarar, og kva ser forlag etter i nye forfattarar? Har synet på kva litterær kvalitet er, endra seg dei siste fem åra?

Sjef for den internasjonale bokfestivalen i Edinburgh, Nick Barley, festivalsjef og forleggar Lola Shoneyin i Aké Arts and Books og Ouida Books i Nigeria og direktør for Windham Campbell Prizes, Michael Kelleher, møter professor i nordisk Eirik Vassenden til diskusjon.

Kontakt

Adresse:
  • Østre Skostredet 5-7
  • 5017 Bergen
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Kva er litterær kvalitet??

Fjord Norways sekundærlogo