Stor interesse for pilegrimsvandring   Historisk var pilegrimen en person som la ut på en reise med åndelig innhold eller mot et hellig mål. Mange hadde et håp om å bli friske for sykdom, andre la ut på reisen for å gjøre bot for ugjerninger. Andre igjen reiste av ren reise- eller eventyrlyst. Moderne pilegrimsvandring kan neppe kalles en botsøvelse. Det kan være en reise for å søke nye verdier, økt livskvalitet og få nye impulser. Det er stor interesse for pilegrimsvandring i dag.

Norskekysten har vært brukt som ferdselsåre i uminnelige tider. Nå er det etablert en pilegrimsled langs kysten fra Egersund til Trondheim, Kystpilegrimsleia. Leia er en blanding av fottur og reise med kollektiv transport, båt og buss. Den er blitt til gjennom samarbeid mellom fylkeskommunene, riksantikvaren og Den norske kirke. Leia har 26 nøkkelsteder som har stor historisk og kulturell verdi og her kan en få pilegrimspasset stemplet. Det er fylkeskommunene som har plukket ut nøkkelstedene.

Kystpilegrimsleia fikk status som St. Olavsled og Europeisk kulturvei i 2018. Det er mest grupper som har brukt leia, men nå er det publisert en reisehåndbok som vil gjøre det lettere for pilegrimer som reiser på egenhånd. Boka er skrevet av Margun Pettersen på oppdrag fra Nasjonalt pilegrimssenter og er gitt ut på Mosaikk forlag i 2020. Guideboka for Kystpilegrimsleia kan bestilles/kjøpes på Utstein Pilegrimsgard.​​​​​ Første etappe Egersund - Stavanger (​​​​​111,5 km, 4 dager) Vandringen starter ved Egersund kirke og slutter ved Domkirken i Stavanger. En vandrer for det meste på turveier og turstier, mens også langs traffikert vei. Strekningen Sola Ruinkyrkje - Stavanger Domkirke er merket med pilegrimsmerke og det jobbes med å få skiltet hele etappen. Bruk kartet i håndboka. I håndboka finner en også forslag til overnattingssteder og informasjon om hva en ser underveis. Andre etappe Stavanger - Utstein  Denne etappen gjennomføres med buss og vandring.  Tredje etappe Utstein - Avaldsnes Denne etappen gjennomføres med vandring og buss.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Kong Augvalds veg
  • 4262 AVALDSNES
Telefon:
98242083
E-post:
wli@karmoy.kommune.no
Nettside:
pilegrimsleden.no/pilegrimsledene/kystpilegrimsleia

Hvor er Kystpilegrimsleia Egersund - Trondheim?