Sveio Kystlag har restaurert gamle Eikeland skule til Kysttunet. Her held dei i hevd arbeidsteknikkar, handverk, skikkar og kultur som i vidaste meining knyter seg til kystkultur. Ope onsdagar 18:00-20:00 utanom sommarferien, elles etter avtale.

Kontakt

Adresse:
  • 5551 Auklandshamn
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.sveio.kommune.no

Hvor er Kysttunet på Eikeland?