Laksefiske i Etne
Etneelva er blant dei viktigaste laksevassdraga på Vestlandet.
Meir informasjon på www.etnelaks.no

Kontakt

Adresse:
  • Steine
  • 5590 Etne
Telefon:
53 75 68 54
E-post:
njacobse@online.no
Nettside:
www.etnelaks.no

Hvor er Lakse- og innlandsfiske i Etne?

Fjord Norways sekundærlogo