Turen fra Lurastø er en lettsyklet tur som går delvis helt nede ved sjøen, delvis gjennom skog-, grønt- og parkdrag. Den er et fredelig og temmelig trygt alternativ til Gamleveien, som ligger vest for jernbanelinja. Det er stadige vekslinger i omgivelsene. For barn kan kanskje et av høydepunktene være å sykle gjennom den korte, litt trange tunnelen under jernbanelinja, etter en drøy kilometers sykling. For naturopplevelsen er denne ruten lagt via litt smalere turstier i Forusskogen og ned forbi Forus båtforening. Her er det åpent og flere trivelig steder å raste eller leke. Start: Krysset Bjørkeveien/Gamleveien, ca 300 meter nord for Somaneset, Sandnes. Slutt: Gausel stasjon, Nedre Gauselvågen. Utfordringer: Ingen. Biltrafikk: Bilfritt med unntak av litt trafikk langs Nedre Gauselvågen og Slettestrandveien, ca 0,5 km totalt. Sykkeltype som kan brukes: Alle. Spesielle hensyn: Noen av turveiene her er ganske smale, så husk at man sykler på de gåendes premisser. Denne ruten er en del av Grønne sykkelruter fra Syklistenes Landsforening, bynære, stressfrie sykkelruter i de største byene i landet. Finn resten av rutene på Syklistenes Landsforening sin nettside.

Kontakt

Adresse:
  • Lurastø
  • 4315 SANDNES
Telefon:
E-post:
post@syklistforeningen.no
Nettside:
syklistforeningen.no/turer/lurasto-gausel-stasjon/

Hvor er Lurastø – Gausel stasjon?