Bestill

«LYDEN av krig» har et formmessig grep inspirert av dataspillets virkemidler, og lyd, film og animasjon er bærende elementer i forestillingen. Scenekraft bruker historisk materiale som inspirasjon for sine forestillinger. Historien er vår kollektive bevissthet og erfaringsgrunnlag og legger derfor sterke føringer både for samfunnet og enkeltmennesket av i dag. Den åpner et stort rom for identifikasjon, og avstanden i tid gjør de historiske fenomenene mer avklarte enn samtidsfenomenene. Slik gir historien oss en egen innfallsport til innlevelse i og forståelse for samtiden, like mye som fortiden. «LYDEN av krig» er støttet av Norsk Kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord, Rogaland fylkeskommune, Fond for utøvende kunstnere, Fond for frilansere, Haugesund kommune og Karmøy kommune. Scenekraft drives med tilskudd fra Haugesund kommune og Haugesund Sparebank.

Priser

Fra:
NOK 300

Kontakt

Adresse:
  • Knut Knutsen Oas Gate 4
  • 5528 Haugesund
Telefon:
52 74 45 45
E-post:
billettkontor.festiviteten@haugesund.kommune.no
Nettside:
festiviteten.no/

Hvor er Lyden av krig - Haugesund?