Villaen med dens innbo og rike Ole Bull-minner har stått uforandret siden hans død på Lysøen i 1880. Den er nå fredet som nasjonalt minnesmerke. Over hele øyen lot Ole Bull bygge et nett av spaserveier som gir den besøkende en egenartet naturopplevelse. Siden Ole Bulls død har Lysøen uavbrutt tilhørt hans amerikanske etterkommere som har vernet hus og landskap med kjærlig omhu og respekt for tradisjonene. I 1973 skjenket Ole Bulls datterdatter, Mrs. Sylvea Bull Curtis, Conneticut, USA, hele eiendommen med alt inventar, til Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Den Bergenske Avdeling.

Den nye museumsbåten «Ole Bull» går i skytteltrafikk mellom Lysøen og Buena kai. «Ole Bull» er intet mindre enn Norges første elektriske museumsbåt. Den har toalettfasiliteter, er tilpasset bevegelseshemmede og har plass til flere passasjerer om bord enn forgjengeren ved samme navn. Her holdes private arrangementer, konserter, nattkonserter og festspillkonserter.

Kontakt

Adresse:
  • Lysøen
  • 5215 Lysekloster
Telefon:
56 30 90 77
E-post:
mail@lysoen.no
Nettside:
www.lysoen.no

Hvor er Lysøen med Ole Bulls villa - stengt i 2021?