En variert og småkupert runde sørvest for Stavanger sentrum. Turen går først gjennom boligstrøk, så i ganske tett skog, etter hvert langs sjøen og til slutt på fredelig turvei langs Madla. Turen har fine utsiktspunkter på begge sider av Ullandshaugveien. Stort, fint grøntområde med liten strand innerst i Møllebukta, der det kjente og store monumentet "Sverd i fjell", til minne om slaget ved Hafrsfjord, også befinner seg. Start: Sykkelveien ved rundkjøringen ved Madlaveien/ Madlamarkveien, ca fire km vest for Stavanger sentrum. Slutt: Der turveien fra Madlaforen krysser sykkelveien ved Revheimsveien, ca 0,5 km vest for der turen startet. Utfordringer: En del stigning de første to og en halv kilometerne, hvor noen kanskje føler for å trille sykkelen litt. NB: Noe bratt utforkjøring ned fra Sørmarka mot Madlaveien, bakken har skiltet sykkelsluse for at syklister skal holde farten nede her. Biltrafikk: Kryssing av en ganske trafikkert vei via fotgjengerfelt, og et par mindre trafikkerte veier, ellers bilfritt. Sykkeltype som kan brukes: Alle. Spesielle hensyn: Turveiene, både de asfalterte og de gruslagte, sykles på de gåendes premisser. Vinterbrøyting: Gjennom Sørmarka og langs Hafrsfjord. Denne ruten er en del av Grønne sykkelruter fra Syklistenes Landsforening, bynære, stressfrie sykkelruter i de største byene i landet. Finn resten av rutene på Syklistenes Landsforening sin nettside.

Hvor er Madla via Ullandshaug og Hafrsfjord?