I 2010 bygde vi ny geitefjøs, med plass til om lag 200 mjølkegeiter. All mjølka frå garden går til meieri og produksjon av "Snøfrisk" ost.
Kjea som vert slakta våren er populær grillmat i sommarsesongen. Vi lagar kokemør og spekemør av reint geitekjøt. Pinnekjøt og spekelår vert produsert i tida fram mot jul, og bør tingast i god tid.

Alle skinn av geit og kje vert garva, og er populære gåveartiklar.

Bringebæravlinga går storparten til konsumsal, men vi lagar og våre eiga saft, sylte og gele av denne fantastiske råvara. Vi prøver stadig ut nye produkt basert på bær og frukt.

Nytt gardskjøkken med gardsutsal/frukostrom og lokale for besøksgrupper er tatt i bruk våren 2011. I utsalet finn du og varer frå fleire andre av lokalmatprodusentane i "The Happy End – Norddal". Saman med dei tilbyr vi opplevingar basert på lokale kultur, natur og tradisjonar.

Torunn & Petter

Kontakt

Adresse:
  • Melchiorgarden
  • 6214 NORDDAL
Telefon:
E-post:
heim@melchiorgarden.no
Nettside:
www.melchiorgarden.no

Hvor er Melchiorgarden Gardsutsal?