En svært lettsyklet tur, nesten helt flat og helt uten biltrafikk, i et område med variert skog, våtmark, gressletter og fugleliv.  Start/slutt: Mosvannet ligger ca to km vest for sentrum. Du kan starte/slutte hvor som helst rundt vannet, for eksempel ved Madlaveien, Henrik Ibsens gate, Ullandshaugveien eller Nordahl Griegs vei. Utfordringer: Ingen. Biltrafikk: Ingen. Sykkeltype som kan brukes: Alle. Spesielle hensyn: Turveien brukes av mange turgåere og joggere. Sykling skjer på deres premisser. Mosvannet ligger sentralt i Stavanger og turveien rundt brukes av mange. Det er en svært lettsyklet tur, nesten helt flat og helt uten biltrafikk. Omgivelsene er naturpreget med variert skog, våtmark, gresssletter og fugleliv. Det er rasteplasser flere steder og et kunstmuseum og en kafé på vestsiden av vannet. Langs sykkelveien på nordsiden av vannet er det en mekkestasjon med litt verktøy og pumpe for sykkel. Fra Mosvannet er det kort vei til Grønn rute mot Tungenes fyr og runden via Ullandshaug og Hafrsfjord. Denne ruten er en del av Grønne sykkelruter fra Syklistenes Landsforening, bynære, stressfrie sykkelruter i de største byene i landet. Finn resten av rutene på Syklistenes Landsforening sin nettside.

Kontakt

Adresse:
  • Mosvatnet
  • 4021 STAVANGER
Telefon:
E-post:
post@syklistforeningen.no
Nettside:
syklistforeningen.no/turer/mosvannet-rundt/

Hvor er Mosvatnet rundt?