Bestill
  • Svein Richard Brandtzæg: «Lønsam næringsverksemd i Sunnhordland»
  • Hege Økland: «Grøn maritim sektor gjennom samarbeid»
  • Magne Supphellen: «Korleis kan bedrifter i Sunnhordland vinna kampen om kundane med nye produkt og tenester»?

Kontakt

Adresse:
  • Klingenbergvegen 4
  • 5411
Telefon:
47475305
E-post:
eirik@kyrkja-stord.no
Nettside:
www.hvl.no/kalender/lunsj-seminar-ta-ein-pause-i-kvardagen/

Hvor er Næringslivseminar?