Norsk Fjordsenter er besøks- og formidlingssenteret for Vestnorsk fjordlandskap og for Geirangerfjorden verdsarvområde. Utstillingane viser det spennande og særeigne fjordlandskapet som fekk verdsarvstatus av UNESCO i 2005.

Gjennom utstillingar og interaktive stasjonar får du kunnskap om dei geologiske prosessane som skapte fjordlandskapet, og du får sjå korleis landskapet er i dag. Du får også lære om det biologiske mangfaldet og korleis dyr og planter har tilpassa seg naturtypane her. Besøkssenteret har ei eiga utstilling og eit engasjerande aktivitetsrom for barn.

På besøkssenteret er det også ein triveleg kafé med gode smårettar og eit butikkutsal med vekt på berekraftige norske produkt.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Gjørvahaugen 35
  • 6216
  • Stranda
Telefon:
+47 70 26 38 10
E-post:
booking@fjordsenter.com
Nettside:
www.fjordsenter.com/

Hvor er Norsk fjordsenter - Besøkssenter verdsarv Geiranger?