Bestill

Norsk Kornølfestival er den einaste ølfestivalen for tradisjonsbrygging i verda, og det er naturleg at den ligg i Hornindal. Hornindal har ein bryggetradisjon som strekk seg langt attende i tid. Det er spesielt ølgjærsoppen kveik som har fått stor internasjonal merksemd. Få trudde at det fantest ølgjær igjen som ikkje hadde vore i eit laboratorium, men mikrobiologar fann ut at ølgjær frå gardar på Vestlandet har gått i arv og slik sett kan ein seie at tradisjon har stått seg lenge. Det har vore arrangert kveikfestivalar kring i verda med utgangspunkt i lokal tradisjon bl.a. i Hornindal!

Visninger

Hornindalshallen (Hornindal)
07. oktober:
08. oktober:

Kontakt

Adresse:
  • Prestegardsvegen 3
  • 6763 Hornindal
Telefon:
+ 47 916 06 771
E-post:
styret@norskkornolfestival.no
Nettside:
www.norskkornolfestival.no/

Hvor er Norsk Kornølfestival?