Den store og staselige steinbygningen vi i dag kjenner som Håkonshallen har stått på Bergenhus festning i mer enn 750 år. Hallen har hatt flere navn oppgjennom historien, Steinhallen, Breidastova, Langhuset, Magasinhuset og Provianthuset. Da den ble reist på midten av 1200-tallet av Håkon Håkonsson het området Holmen, her etablerte både kirkesenteret seg og kongsgården.

På Holmen etablerte først kirkesenteret seg, med den store Kristkirken som lå nord for hallen, som ble byens domkirke. Bispesete og kloster ble også etablert her ute. Kongsgården ble flyttet fra Alrekstad og hit av Øystein Magnusson og var i starten trebygninger. Det var Håkon Håkonsson som fikk kongsgården befestet og bygget i stein.

Tidlig på 1500-tallet starter arbeidet med å gjøre området om til en militær festning og det er nå navnet Bergenhus tas i bruk. Fremover gjennomgår området store endringer, det samme gjør både Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Den engang så stolte kongehallen forfaller til det ugjenkjennelige, den står i en periode uten tak, for så å ha varierende takform frem til dagens utforming. Hallen har vært kongelig residens, magasinbygning for militæret og deler av den en provisorisk innredet kirke for fangene på slaveriet.

Først på 1800-tallet tas der grep for å gjenreise den tidligere kongehallen. Dette skal vise seg å bli en lang og kronglete prosess. Men hallen stod ferdig i sin nye prakt på begynnelsen av 1900-tallet. Etter eksplosjonsulykken i 1944 måtte man på ny restaurere hallen. Den stod da ferdig i 1961 og resultatet kan man nyte den dag i dag.

Varighet 45-60 minutter. Oppmøte Håkonshallen.

Voksne 160

Student kr 80

Barn 3-17 år kr 80 (barn under 14 år i følge med voksen)

BT Fordel kr. 120 (25% rabatt inntil 2 voksne)

Ledsagerbevis gratis

Tider

Fra 28. juni til 28. juni

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 29. juni til 29. juni

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 30. juni til 30. juni

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 1. juli til 1. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 2. juli til 2. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 3. juli til 3. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 4. juli til 4. juli

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 5. juli til 5. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 6. juli til 6. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 7. juli til 7. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 8. juli til 8. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 9. juli til 9. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 10. juli til 10. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 11. juli til 11. juli

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 12. juli til 12. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 13. juli til 13. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 14. juli til 14. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 15. juli til 15. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 16. juli til 16. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 17. juli til 17. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 18. juli til 18. juli

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 19. juli til 19. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 20. juli til 20. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 21. juli til 21. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 22. juli til 22. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 23. juli til 23. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 24. juli til 24. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 25. juli til 25. juli

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 26. juli til 26. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 27. juli til 27. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 28. juli til 28. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 29. juli til 29. juli

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 30. juli til 30. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 31. juli til 31. juli

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 1. august til 1. august

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 2. august til 2. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 3. august til 3. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 4. august til 4. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 5. august til 5. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 6. august til 6. august

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 7. august til 7. august

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 8. august til 8. august

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 9. august til 9. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 10. august til 10. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 11. august til 11. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 12. august til 12. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 13. august til 13. august

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 14. august til 14. august

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 15. august til 15. august

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 16. august til 16. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 17. august til 17. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 18. august til 18. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 19. august til 19. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 20. august til 20. august

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 21. august til 21. august

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 22. august til 22. august

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 23. august til 23. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 24. august til 24. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 25. august til 25. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 26. august til 26. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 27. august til 27. august

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 28. august til 28. august

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 29. august til 29. august

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 30. august til 30. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 31. august til 31. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 1. september til 1. september

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 2. september til 2. september

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 3. september til 3. september

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 4. september til 4. september

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Fra 5. september til 5. september

Mandag:
11:00–12:00
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 6. september til 6. september

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–12:00
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 7. september til 7. september

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
11:00–12:00
Torsdag:
Stengt
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 8. september til 8. september

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
11:00–12:00
Fredag:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 9. september til 9. september

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
Stengt
Onsdag:
Stengt
Torsdag:
Stengt
Fredag:
11:00–12:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Fra 10. september til 10. september

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
11:00–12:00
Søndag:
Stengt

Fra 11. september til 11. september

Ukedager:
Stengt
Lørdag:
Stengt
Søndag:
11:00–12:00

Kontakt

Adresse:
  • Dreggsallmenningen
  • 5003 Bergen
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Omvisning: Holmen til Bergenhus?