Rennesøy er en del av det unike øyriket i Ryfylke og ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike indre Ryfylke. Denne plasseringen gir stor spennvidde og variasjon i natur og landskap. Rennesøy betegnes som de åtte bosette øyene; Rennesøy, Mosterøy, Bru, Fjøløy, Klosterøy, Vestre Åmøy, Sokn og Brimse. De grønne øyene Kulturlandskapet på Rennesøy er formet gjennom tusenvis av år. Klimaet er maritimt, mildt og fuktig. Øyene i dette området er grønne mesteparten av året. Dyrelivet er rikt. Det er spesielt mange marine fuglearter og fisk som er registrert. Det er to naturreservat, Bjergavatn og Førsvollvatn, som har rikt og variert fugleliv.  Friluftsliv De åtte øyene byr på store muligheter for båtfolk, naturelskere, kultur- og historieinteresserte. Den lange kystlinjen kan gi gode fiskeopplevelser både fra båt og land. Gjestehavner, badeplasser og friområder er avmerket på kart. I tillegg er det flere naturlige badeplasser. Ønsker du en god utsikt og flott landskap er det flere flotte turstier å anbefale.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Øylandskap Stavanger, De grønne øyene
  • 4159
  • Stavanger
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
www.facebook.com/utpaaturen/

Hvor er Rennesøy?