Retirostranda er en av byens badesteder. Retiro ligger cirka 2km øst for Molde sentrum, og er en attraktiv badeplass for familier på varme sommerdager. Kringstadbukta ligger ca 4 km vest for byen og er skiltet fra hovedvegen. Her er det en fin sandstrand. Det er flott gang- og sykkelsti fra sentrum til Kringstadbukta.

For bilder og mer informasjon se www.kringstadbukta.no .

Kontakt

Adresse:
  • 6401 MOLDE
Telefon:
70 23 88 00
E-post:
info@visitnorthwest.no
Nettside:
www.kringstadbukta.no

Hvor er Retirostranda og Kringstadbukta?