Bestill

Slaget i Hafrsfjord og seierherren Harald Hårfagre har en sentral plass i fortellingen om nasjonen Norge og tillegges stor symbolverdi som en viktig hendelse på veien mot en endelig rikssamling. Hvorvidt slaget fant sted akkurat i 872 vil vi kanskje aldri kunne bli sikre på, men det ble feiret 1000-årsjubileum i 1872 og 1100-årsjubileum i 1972. Prosjekteierne ønsker selvsagt å videreføre denne tradisjonen. Ved å ta initiativ til også å feire 50-årsjubileene, sikrer vi at hver generasjon får kjennskap til slaget i Hafrsfjord, med alle de muligheter det innebærer til å belyse vikingtiden, rikssamlingsprosessen og Rogalands - og Norges tidlige historie.

Harald Hårfagre regnes som den første kongen i den norske kongerekken, nettopp fordi han ved slaget i Hafrsfjord skal ha samlet flere mindre småkongedømmer til ett større rike. Sentralt i dette riket var det vikingene kalte Rygjafylke, som i dag tilsvarer Rogaland.

Jubileumsåret 2022

Hovedmarkeringen vil foregå i tidsrommet 9. – 19. juni 2022 med aktiviteter i både nord- og sørfylket. Da planlegges det for at du som publikum skal få oppleve vikingtiden og rikssamlingsprosessen gjennom et bredt spekter av kulturuttrykk. Profesjonelle aktører innen dans, musikk, teater og kunsthåndverk vil bli engasjert, og arkeologer, historikere og museumspedagoger vil bidra med formidling fra sine ståsteder. I tillegg til hovedmarkeringen i juni vil det være aktiviteter og tiltak knyttet til vikingtid og rikssamling slik at kulturåret 2022 virkelig blir preget av hendelsen for 1150 år siden. I skoler og barnehager vil det bli spilt inn ideer og materiell som muliggjør ekstra søkelys på temaet. Mer informasjon kommer!

Sola kommune, Stavanger kommune, Haugesund kommune, Karmøy kommune & Rogaland fylkeskommune samarbeider om jubileumsmarkeringen. 

Visninger

Rikssamlingsjubileet Hafrsfjord - Nordvegen 2022
09. juni:
10. juni:
11. juni:
12. juni:
13. juni:
14. juni:
15. juni:
16. juni:
17. juni:
18. juni:
19. juni:

Kontakt

Adresse:
  • Haugesund, Karmøy, Sola og Stavanger , Flere lokasjoner i Rogaland
  • Sola
Telefon:
E-post:
Nettside:
rikssamlingsjubileet.no/

Hvor er Rikssamlingsjubileet Hafrsfjord - Nordvegen 2022?