Rødne er et av de største hurtigbåtrederiene i Norge, med 18 båter. Rødne tilbyr person- og opplevelsesreiser med mindre hurtigbåter. Selskapet ble startet i 1956, for å drive skoleskyss og transport mellom og ut fra øyene i lokalsamfunnet Sjernarøyene. I dag har selskapet om lag 120 ansatte. Av disse jobber 25 i landorganisasjonene på Kyrkjøy i Sjernarøyene, i Stavanger og i Bergen, mens 95 er ansatte på sjøen på helårsbasis. Bemanningen øker med vel 15 medarbeidere i sommerhalvåret. Sjernarøyene i Stavanger kommune er basen. Selskapet har med årene ekspandert og driver nå ambulansebåter, rutetrafikk, charter og turistvirksomhet ut fra Stavanger og Bergen. Rødne eier også fjordrestauranten Lysefjord-Helleren i Lysefjorden.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Skagenkaien 35-37
  • 4006
  • Stavanger
Telefon:
51 89 52 70
E-post:
mail@rodne.no
Nettside:
www.rodne.no

Hvor er Rødne Fjord Cruise?