Sandstranda Sandvika ligg heilt ute i havgapet, på nordsida av Flemsøy. Tilkomst på ein grusveg frå ytre Flem (ein tar til venstre når en kjem fra bruvegen). Gode parkeringsmoglegheiter ved vegen ovanfor strandsona.

Om ein liker å fiske kan ein gjere det frå holmen Klubben, som ein passerer før Sandvika. Her er det også fint å grille på sommerstid.

Vær merksamd på dyr som beiter i områder.

Kontakt

Adresse:
  • 6293 Longva
Telefon:
E-post:
Nettside:

Fasiliteter

Parkering:

Hvor er Sandvika (Vikane) badestrand?

Fjord Norways sekundærlogo