Bestill

Freja vil presentere uventede perspektiver på utvalgte kunstverk i vestlig kunsthistorie. Hun skal også undersøke noen eksempler fra jugendstilen og Jugendstilsenterets egen samling. Målet er å gi betrakteren muligheten til å tolke kunst fra sitt eget, eller helt nye, perspektiv.

Freja Holmberg er kunstviter og kurator for kunstpedagogikk ved Göteborgs konstmuseum, hvor hun har jobbet med formidling siden 2008. Fra og med 2010 har hun jobbet sammen med kollegaer for å skape et normkritisk syn på Göteborgs konstmuseums samling og kunsthistorie generelt.

Sted: Jugendstilsenteret og KUBE, Overlyssalen.
Pris: 60,-
Gratis inngang for kunstnere og studenter som viser studentbevis.

Hvor er Se mer, se queer - Et normkritisk blikk på kunsthistorien // Jugendstilsenteret og KUBE i Ålesund?

Fjord Norways sekundærlogo