Bergmalingene ligger på Honnhammaren, 7 km fra Tingvollvågen i Tingvoll kommune. Bergmalingene stammer fra yngre steinalder (ca 4-5 000 år gamle). Tegningene er av elg, rein og laks.

Stien ned til Honnhammaren er skiltet.

Kontakt

Adresse:
  • Honnhammaren
  • 6630 TINGVOLL
Telefon:
71 53 24 00
E-post:
postmottak@tingvoll.kommune.no
Nettside:
www.tingvoll.kommune.no

Hvor er Skandinavias største bergmalingsfelt - Honnhammaren?