Øya Skorpa er ei grøn og vakker øy i skjergarden utanfor Florø. Sjølv om Skorpa er prega av stein og fjell, så finn ein òg store områder med skog. I skogadalen på nordsida av øya ligg eit felt med furuskog, som etter det ein veit, er den vestlegaste som veks her i landet. Ved vatnet på Sør-Skorpa er det laga til badestrand. Her kan ein også låne kano og redningsvestar. Tek ein turen opp på toppen av Blåkollen, 392 m.o.h., har ein ei fantastisk utsikt i alle himmelretningar, og her får ein bokstaveleg talt "sjå ned" på resten av øyriket.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • 6918 Sør-Skorpa
Telefon:
+47 57 74 30 00
E-post:
mail@fjordkysten.no
Nettside:
www.fjordkysten.no

Hvor er Skorpa?