Bestill

Dei seinare år har mengda laks og sjøørret i mange av elvane blitt dramatisk redusert. Oppfatningane om årsakane er mange: Skuldast det lakselus, overfiske, klimaendringar, vannkraft, kanalisering av elver? Eller kanskje er alt oteren si skuld? Kva meiner forskarane, og kva meiner lokalbefolkninga?

Marius Kambestad er forskar hjå Norwegian Research Centre (NORCE) i Bergen.Han er forskar på ferskvannsøkologi, med laks og sjøørret som spesialfelt. Leiar for forskningsprosjekta «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre» og «Return of the otter».


Kafè og utstilling held ope frå 12:00 - 17:00 med servering av lunsj og middag.

Vel møtt!

Priser

Per Person:
NOK 50

Kontakt

Adresse:
  • Rundavegen 237
  • 6096 Runde
Telefon:
70080800
E-post:
booking@runde.no
Nettside:

Hvor er Søndagsforedrag med Marius Kambestad (NORCE) - «Laks og sjøørret på Sunnmøre – Kvar blei fisken av?»?