Turen er merket på røde varder oppover. Halve turen går i ur, så et solid fottøy som beskytter ankler er helt nødvendig. Dette er en tung tur, og du skal være fjellvant for å gå denne turen. Er du usikker er det å anbefale å ha med en fjellfører på turen inn til Stabbeskaret. Turen går i bratt steinur det siste stykket. Utsikten når du kommer frem er verdt alt slitet! Stort heftigere kan det ikke bli når du ser ned den loddrette fjellveggen ned mot Romsdalen, 1430 meter over havet.

Turen begynner nede ved Trollstigen platå. Kryss elva ved kafebygningen, og gå mot utkikksplassen. Stien tar av mot høyre oppover fjellet, mot Stigbotnhornet. Kort bratt parti sikret med kjetting leder opp til et platå med en god sti som leder inn mot elva som kommer fra Stigbotn. Bratt oppstigning til høyre for elva leder opp til Stigbotn. Herfra er stien tydelig merket med varder. Følg høyrekanten av Stigbotn først, før den krysser over ura til venstrekanten av Stigbotn. Herfra er det slak stigning oppover til en rygg som følges innover til ei ny grov ur med bratt stigning. Følg vardene opp gjennom ura til terrenger legger seg litt igjen. Følg en senking i ura videre oppover til en ser baksiden av Trolltindene. Herfra følges dalen over en liten bre, og deretter ura til venstre for breen videre innover til frokostplassen. Frokostplassen ligger helt på kanten til venstre i laveste punktet før det går opp igjen mot Trolltindene. Fortsett oppover ryggen mot Semletind og opp i skaret (laveste punktet) mellom Semletind og Stabben.

Turtips:

Gode fjellsko med ankelbeskyttelse. Terrenget består av mye ur og stein.

Nok mat og drikke!

Ekstra klær i sekken - både varmt og vindtett, da det kan være skiftende vær i området.

Kjøp turkart over Romsdalsfjella hos turistinformasjonen på jernbanestasjonen, eller på Libris Bokhandel.

Om du ikke har egen bil kan du ta buss fra Åndalsnes stasjon om morgenen, og bli med returbussen fra Trollstigen på ettermiddagen. Hver dag mellom i medio juni-medio august går det rutebuss på denne strekningen.

Kontakt

Adresse:
  • Trollstigen
  • 6300 ÅNDALSNES
Telefon:
70 23 88 00
E-post:
info@visitnorthwest.no
Nettside:
www.morotur.no

Hvor er Stabbeskaret?