Bestill

Etter oppkjøp av vannfallsrettigheter i 1909, aksjeinnbydelse i 1910 og anleggsbygging i 1911, ble det for første gang i historien smeltet stål på Jørpeland i 1912. Stavanger Electro-Staalverk ble etablert i Jørpelandsvågen for å omgjøre skrapjern fra utrangerte krigsskip til spesialstål. Den 110 år lange historien om Stålverket på Jørpeland er et stykke norgeshistorie i miniatyr, der både internasjonale og nasjonale hendelser og utviklingstrekk er vevd inn.

Historien om Stålverket er også historien om Jørpeland og alle de som bor og har bodd i denne bygda. Fabrikkbygningene, arbeiderpensjonatet, Verkshotellet og alle stålverkshusene i stålverksbyen er deler av den mosaikken som omslutter jørpelandskulturen. De som skapte kulturen – arbeidsinnvandrerne og de som bodde der fra før, og generasjonene etter disse – har satt sine spor på Jørpeland gjennom mer enn hundre år. For Jørpeland ble i seg selv en smeltedigel der ulike etnisiteter, tradisjoner og oppfatninger og tenkemåter smeltet sammen til noe nytt. Om det finnes en egen «stålverkskultur», er et av spørsmålene denne festivalen vil forsøke å gi et svar på. Historie er ikke bare en opplisting i historiebøker over store og små hendelser fra fortida – løsrevne eller satt sammen til større utviklingstrekk. Historie er også gjenkjennelse, identitet, innsikt – og ikke
minst oppdagelse av sammenhenger man har sett og kanskje ant, men ikke oppfattet. Og
historiefortellinger er aldri nøytrale – og skal heller ikke være det – fordi de er fortalt av mennesker som selv er innvevd i de samme fortellingene. Det er de personlige historiefortellingene som gjør historiefaget spennende. Og noen av disse fortellingene vil vi forsøke å løfte fram under festivalen.

Vi håper både jørpelendinger og andre interesserte vil delta i denne feiringen av stålverkskulturen og la seg begeistre. Vårt mål er å lage en brei festival både for alle som har lyst å oppleve historiefortellinger og kunstopplevelser som på ulike vis har en tilknytning til Stålverket og Jørpeland – og til verden der ute.
Derfor ønsker vi hjertelig velkommen til unge og gamle, fastboende og gjester, innflyttere og utflyttede, innvandrere og utvandrede. Velkommen til fire flotte dager med historie og humor, blues og bedriftskultur, nostalgi og nærbilder, fortellinger og framtidsvisjoner.

Kort sagt: Velkommen til Stålverksfestivalen!

Program Stålverksfestivalen – «Vi er alle stålverksarbeidere»

Torsdag 8. september
Kl. 12.00 – 15:30 Bykonferansen «Muligheter og utfordringer for Jørpeland»
- Planer for Vågen og sentrum
- Presentasjon og idéskisse av skulpturen «Vi er alle stålverksarbeidere» ved Geir Hjetland og Kjell Johannessen.
- Museumsdirektør Ole Madsen (UiS) presenterer en idé om utendørs visuell presentasjon av stålverkshistorien.
Arr: Strand kommune / Styringsgruppa
Kl. 18.00 Fortellerkveld i kraftstasjonen i Dalen
- Tidligere ansatte forteller sin historie
- Kjartan Fløgstad blir med
- Konsert med Kjartan Fløgstad Band
Entre fortellerkveld kr 280,-
Arr: Strand historielag / Styringsgruppa
Andre arrangementer:
- Kunst og fotoutstillinger i diverse lokaler på Jørpeland
- Lunsj/middag for 110 kroner på ulike spisesteder på Jørpeland
- Aktiviteter i sentrum

Fredag 9. september
Kl. 18.00 Kulturkveld i Torghuset
- «Stålverkskulturen» - finnes den? – En samtale om historie, religion, idrett og politikk. Ved historiker Atle Oanes,
journalist og forfatter Harald Maaland, professor Lars Gaute Jøssang og forfatter Kjartan Fløgstad.
- Diverse kulturinnslag
Kl. 20.00 Festmiddag
- Treretters festivalmiddag. Ansvarlig: Villa Rosehagen. Konferansier: Odd William Bøe.
- Kulturelle innslag
Billetter legges ut i uke 31.
Andre arrangementer:
- Kunst og fotoutstillinger i diverse lokaler på Jørpeland
- Lunsj/middag for 110 kroner på ulike spisesteder på Jørpeland
- Aktiviteter i sentrum

Lørdag 10. september
Kl. 11.00 «Fra skrap til juvel»
Vil du vite hva «far og di» egentlig gjorde mens de var på skiftarbeid på Stålverket?
Ved Tor Marlow Barka. Torghuset. Gratis entre.
Kl. 13.00 Film om Stålverket. Strand kino. Gratis entre
Kl. 15.00 «110 års Stålverkshistorie på 110 minutter» ved Atle Oanes. Torghuset. Gratis entre.
Kl. 18.30 Stålverksblues ved Reidar Larsen og med lokale gjesteartister. Sommerteltet i Vågen. Entre kr 400,-
Andre arrangementer:
- Kunst og fotoutstillinger i diverse lokaler på Jørpeland
- Lunsj/middag for 110 kroner på ulike spisesteder på Jørpeland
- Besøk av Fremad II og Idsal i Vågen
- Underholdning fra utescenen
- Eldretreff på Jonsokberget ved Strand eldreråd
- Aktiviteter i sentrum

Søndag 11. september
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Jørpeland Kirke – et samarbeide med Jørpeland menighet og arrangør – vi legger inn tema
«Stålverkshistorien» og overrekke skulpturen som står ved kirken? – Ansvarlig Jørpeland Menighet
Kl. 13.00 Historisk by- og industrivandring ved Tom Steinsvåg
Andre arrangementer:
- Kunst og fotoutstillinger i diverse lokaler på Jørpeland.
- Lunsj/middag for 110 kroner på ulike spisesteder på Jørpeland

Hvor er Stålverksfestivalen på Jørpeland?