Bestill

Pust fram andletet mitt.

Styrta engel av P.O. Enquist er ei underlig fascinerende og klok bok om ekstreme menneskelagnader som vart skrive i 1985.

Scenekunstnar Sigmund Njøs Hovind og instruktør Kjersti Elvik gjorde ei nærlesing av boka der dei jobba fram ei arbeidsvisning våren 2021, men få fekk gleda av å vere der på grunn av restriksjonane. Materialet har mogna sidan då når han denne gongen nærmar seg dette mesterverket og reiser dei same vanskelege spørsmåla i 2023.

Med seg har han som sist instruktør Kjersti Elvik, og saman har dei laga ein einaktar som krinsar rundt historiar, draumar, sanning og minne, formidla gjennom forteljarstemma i boka.

Det vert lagt opp til ein samtale med publikum etter framsyninga.

Kom og undre deg over vondskap, det monstrøse og kjærleiken saman med oss.

Varigheit ca 1 time

Visninger

22. februar:
19:00

Kontakt

Adresse:
  • Øvre Ole Bulls Plass 6
  • 5012 Bergen
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.detvestnorsketeateret.no/pa-scenen/styrta-engel/

Hvor er Styrta engel?

Fjord Norways sekundærlogo