Bestill

Tro og vitskap blir ofte sett opp som motsetningar. Vitskap bygger på fornuft, teoriar og eksperiment, medan tru bygger på mytar, tradisjon, gamle heilage skrifter og dogme. Men, når det kjem til stykket er det ikkje sikkert motsetningane er slik. For når vi nærmar oss det ukjente, slik vi til dømes gjer i partikkelfysikken eller i astrofysikken, så er det som om vitskap og tru nærmar seg kvarandre. Kva er eigentleg forskjellen mellom fysikkens «big bang» og Guds «bli lys»? Er det ikkje berre forskjellige måtar å uttrykka seg på, ein matematisk-fysisk teori og ei forteljing?

Svein Tindberg og Kjetil Bang-Hansen har tidlegare tatt for seg Markus-evangeliet, Apostlenes gjerningar og Abrahams barn. No tar dei for seg temaet; tru mot vitskap – må ein velje?

Visninger

Parken kulturhus (Ålesund)
16. oktober:
19:00

Kontakt

Adresse:
  • Parkgata 3B
  • 6002 Ålesund
Telefon:
+4770162468
E-post:
hans.pareliussen@alesund.kommune.no
Nettside:
parkenkulturhus.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=1181&MId1=18387

Fasiliteter

Tilrettelagt for bevegelseshemmede:

Hvor er Svein Tindberg // Gudspartikkelen // Parken kulturhus i Ålesund?