Harpefossen er eit flott utgangspunkt for tur- og stisykling. Dei leiger ut syklar med hjelm på førespurnad. Ta kontakt med Harpefossen for nærare informasjon og bestilling. På Furehogane tilbyr dei heisbasert downhillsykling i sommarhalvåret. Dei leiger også ut syklar og sikkerheitsutstyr.

På Harpefossen kan tilbyr dei eit løypenett som består av meir enn 100 km merka og skilta løyper og stiar. Det er laga illustrerte beskrivelsar av 15 turar for vandring, sykkel og ski av ulik vanskelighetsgrad i samband med løypene.

Kilde: Nordfjord

Kontakt

Adresse:
  • Harpefossen
  • 6770
  • Nordfjordeid
Telefon:
+47 94880816
E-post:
post@harpefossen.no
Nettside:
www.harpefossen.no/opplev/merka-turloyper/

Hvor er Sykkel og turløyper | Harpefossen?