Bestill

Treng vi eigentleg å samarbeide med dei andre? Dei som er irriterande òg? Dei som ikkje løftar sin del, eller bidreg til fellesskapet? Og kva med dei som snakkar ein heilt anna dialekt og heiar på feil fotballag? Eller dei som drit i kor lang veg vi får til sjukehuset?
I Jo mere vi er sammen fabulerer vi over vilkåra til fellesskapet. Vi leiker med menneskelege mekanismar som både skil og bind oss saman. - For korleis står det eigentleg til med samhaldet i dag?
Gjennom eit humoristisk og innimellom ganske grotesk vrengebilde blir vi tekne med til ei fordreidd, parallell verkelegheit. Her har ein mogleg borgarkrig kanskje funne stad, kanskje går den føre seg akkurat no eller kanskje kan den kome til å skje.
Borgarkrig? tenkjer du kanskje.
Vi ville vel aldri la det gå så langt, ville vi?


Vel: Kom inn og sjå sjølv.

Priser

Fra:
NOK null

Kontakt

Adresse:
  • Øyna 1, Stranda
  • 6201
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Teatret vårt: Jo mere vi er sammen i Storfjord?