Bestill

Noko er stole frå dei norske distrikta. Konsekvensane er utarma bygder, nedlagde gardar, utdøyande bygdesamfunn og eit raseri som feiar over landet vårt. Vil bygdene våre overleve?

Bondetinget er ei undersøking og eit djupdykk i historia med fokus på dei dramatiske 1970-åra. Vi samlast til bondeting for å granske paradoksa mellom uttalt landbrukspolitikk og dei faktiske resultata. Gjennom iscenesette samtalar, talar og historiske møte tek skodespelar Kyrre Eikås Ottersen oss innom mellom anna Øksnesutvalet, Hitra-opprøret og opptrappingsvedtaket. Han gestaltar ei heil rekke personar på dialekt, blant andre Jan E. Mellbye, Einar Gerhardsen og Helge Bergo.

Møre og Romsdal er eit stort landbruksfylke som har gjennomgått alarmerande endringar sidan tusenårsskiftet: Talet på gardsbruk i fylket gått ned med 37 prosent, talet på mjølkeproduksjonsbruk er halvert og vi er blant dei fylka der mest dyrka og dyrkbar jord blir omdisponert til andre føremål. Teatret Vårt besøker samfunnshus i heile fylket med denne viktige framsyninga.

Bondetinget er produsert av Teater Vestland i samband med at Norges Bondelag feira 125 år i teneste for den frie, norske bonden i 2021.

Priser

Fra:
NOK null

Kontakt

Adresse:
  • Kyrkjevegen 2, Sykkylven
  • 6230
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Teatret vårt: Bondetinget i Sykkylven?