Tungenes er navnet på den nordlige pynten av Jæren. Området er rikt på kulturminner helt fra eldre steinalder til andre verdenskrig. En tur langs strendene fra Viste og ut til Tungenes vil avdekke sju tusen års historie fra steinalderboplassen Vistehola (Svarthola), via noen tusen år yngre gravrøyser og bautasteiner, vel hundre år gamle steinnaust og steingarder til bunkerser og kanonstillinger fra andre verdenskrig. Ute ved Tungenes fyr finnes også bevarte kulturminner. I Tungevågen, hvor det på 1900-tallet lå et klyngetun, er det restaurert et steinnaust som den eneste gjenværende bygning fra den tid. Like ved fyret står restene av en kanonstilling fra andre verdenskrig. Flere eldre steingjerder er blitt restaurert.

Tungenes og områdene rundt er populære utfartssteder for befolkningen i Sør-Rogaland og for turister. Naturopplevelsene er storslåtte og rike i all slags vær og til alle tider, og med skipsleden utenfor har en alltid en følelse av at noe skjer her. Mange kombinerer besøket på Tungenes med en gåtur i Tungevågen.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Tungenes
  • 4070 RANDABERG
Telefon:
51 41 41 00
E-post:
post@randaberg.kommune.no
Nettside:
www.randaberg.kommune.no

Hvor er Tungenes?