Stad Ænes. Turkart Folgefonna nasjonalpark. Start- og sluttpunkt Ænes kyrkje. Parkering Ved Ænes kyrkje. Merking Informasjonstavle ved P-plassen. God grusveg utan merking. Starten går langs kyrkjegarden. Gradering Grøn. Eigna for barnevogn, sykkel og for motorisert rullestol. Høgdeskilnad 40 – 100 moh. Tidsbruk Ænessætret 2 timar t/r. Gode råd Ved Hølen, der vegen går nær elva, kan ein studera dei spesielle Meandersvingane på den stilleflytande elva. Ænesdalen har ei av dei største hjortestammene i landet og elles eit rikt fugle- og dyreliv. Turomtale God grusveg 3 kilometer til Ænessætret. Setervegen går langs kyrkjegarden. Rullestol: Parkering ved kyrkja. Turen har ein bratt bakke i starten, elles flat og fin veg innover langs elva. For å komma heilt bort til sætrane bør ein ha ein kraftig elektrisk ute-rullestol.  

Kontakt

Adresse:
  • 5475
  • Kvinnherad
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Ænesdalen?