Stad

Uskedalen.

Turkart

Folgefonna nasjonalpark.

Start

Uskedal Båthamn.

Parkering

Ved Gamleskulen i sentrum. Stor P-plass med informasjonstavle for Uskedalen.

Merking

Inga merking langs vegen. Skilt der det er nødvendig.

Gradering

Grøn. Lett fottur. Store deler av traseen kan nyttast for barnevogn eller med motorisert rullestol.

Høgdeskilnad

0 – 50 moh.

Tidsbruk

1 time.

Gode råd

Alternativ tilkomst til turvegen kan vera ved bensinstasjonen, campingplassen, Sparbutikken eller Uskedal skule. Det er bratt for rullestol og barnevogn opp frå Kjærlandsvegen til Dønhaug. Alternativt vegval her er å ta av til Dønhaug gardsbarnehage og bruka vegen som går på oppsida av gardsløa. Ver forsiktig ved kryssing av Rv 48.

Turomtale

Følg skilting frå båthamna. Lett turveg der ein går forbi badestrand, beitande dyr og gamal karakteristisk busetnad. Frå Dønhaug har ein stor og vid utsikt over bygda, Storsund, Skorpo og Hardangerfjorden. Ein tur for å bli kjent med Uskedalsbygda og naturen rundt.

Kontakt

Adresse:
  • 5463 Uskedalen
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Fasiliteter

Vanskelighetsgrad:
  • Lett (grønn)
Total stigning:
  • 50m
Varighet:
  • Kort tur (0,5-3t)
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter
Underlag:
  • Grus
Terreng:
  • Kystområde
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:

Hvor er Tursti til Dønhaug, rundtur frå båthavna?

Fjord Norways sekundærlogo