Stad Ænes, Mauranger.

Turkart Folgefonna nasjonalpark.

Start- og sluttpunkt Ænes kyrkje

Parkering P-plass like før Ænes kyrkje

Merking T-merkt med vardar og skilt. 

Gradering Svart. Krevjande, fem støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad 40 - 1330 moh.

Tidsbruk 7 timar t/r.

Gode råd Ta med ekstra drikke.

Turomtale Starten går langa kyrkjegarden på grusveg 1, 5 km til opplagsplass for tømmer. Derfrå føl ein skilting og merking, først på skogsveg, deretter på sti gjennom skogen opp til snaufjellet, og etter kvart på fjellgrunn og stein. 

Turen til Gygrastol gjev ei heilt spesiell kjensle av å vera tett på hav, fjord, dalar, fjell og fonn i grenselandet mellom Sunnhordland og Hardanger. 

 

Kontakt

Adresse:
  • Ænes
  • Kvinnherad
Telefon:
53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Gygrastol?