Stad Rosendal

Turomtale Frå P-plassen 300 m langs vegen, før stien svingar opp mot Skarshaug. Stien går først i utmark og blandingsskog. Over tregrensa følgjer stien små rygger og dalar, dei spesielle Rindane. Første toppen, Skarshaug, er halvvegs til Melderskin. Siste stykket opp hit har sherpaer frå Nepal sikra med trapper. Flott utsikt. Dalen mot søraust er Hattebergsdalen, ein viktig innfallsport til Hattebergvassdraget og Folgefonna nasjonalpark. Vidare oppover blir underlaget meir stein og lite vegetasjon. Ei uventa oppleving er moseteppet og det friske kjeldevatnet i Holo. Her ligg ofte snøfonnene heile sommaren. Varden på det flate topplatået er bygd av Norges geografiske oppmåling i 1913. Storslått utsikt mot havet, fjordar og fjell, og Folgefonna. Melderskin vert ofte kalla "Dronninga blant hordalandsfjella".

Turkart Turkart Folgefonna nasjonalpark. Rosendal Turgruppe sitt rutekart. Start- og sluttpunkt Kletta. Parkering Følg vegskilt "Melderskin" frå Rosendal sentrum  til P-plass ved stoppskilt på Kletta.

Merking Informasjonsstavle ved P-plassen. Herfrå 300 m langs vegen utan merking, før stien svingar opp mot Skarshaug. T-merka med vardar og skilt. Gradering Svart. Noko krevjande, fire støvlar etter DNT-systemet. Høgdeskilnad 160 – 1426 moh. Tidsbruk 4 timar opp, litt mindre ned. Gode råd Ta med ekstra drikke.

Kontakt

Adresse:
  • 5470 Rosendal
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:

Fasiliteter

Sesong:
  • Sommer

Hvor er Tursti til Melderskin - "Dronninga blant Kvinnheradsfjella"?