Stad Rosendal.

Turomtale God 3 km grusveg med jamn stigning. Det er fleire vegdele oppover, hald alltid til høgre for å følgja hovudvegen til Skjethaug. Parker ved kyrkja og følg skilting til Sjethaug på Vambavegen og deretter skilting opp mot Skjethaug. Frå den fine rasteplassen på Skjethaug kjem ein tett på Rosendal med vidt utsyn til grannebygder, fjell, dalar og fjordlandskap. Turkart Folgefonna nasjonalpark. Rosendal Turgruppe sitt rutekart. Start- og sluttpunkt Neslia. Parkering Rv 48 frå Rosendal sentrum 2 km mot Løfallstrand. P-plass der skogsvegen tek av frå riksvegen. Merking Informasjonstavle ved P-plassen. Inga merking langs skogsvegen, men nokre skilt er oppsette. Det er fleire vegdele undervegs, hald alltid til høgre for å følgja hovudvegen til Skjethaug. Gradering Grøn. Eigna for barnevogn, sykkel og for motorisert rullestol. Høgdeskilnad 30 – 290 moh. Tidsbruk 2 timar t/r. Gode råd Raste- og utsiktsplasser undervegs. Frå Skjethaug kan ein fylgja T-merka sti til stor varde på Navarhaug 501 moh. Herfrå er det T-merka stiar til Vevik, Skålafjell (Navarhaug), Åsvodl, Kjeldestøl, Skåladalen/Ludnabekk, Nordlifjell og Myrdal. Sjå m.a. Rosendal Turgruppe sitt rutekart, og bruk fantasien for å setja saman interessante turar.

Rullestol: 3 km lang grusveg med jamn stigning. Det er låst grind på starten av vegen. Rullestolar kjem gjennom den vesle grinda ved sida av og på god grusveg heilt til toppen. For å komma heilt bort til utsikspunktet på toppen må ein gjennom ei ny grind. Til denne turen treng ein kraftig elektrisk ute-rullestol.

 

Kontakt

Adresse:
  • 5470 ROSENDAL
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
tursti.kvinnherad.no/

Hvor er Tursti til Skålafjell (Skjethaug)?