Kvar gard på Ulla hadde i si tid eit naust med tilhøyrande saltebu, kor ein kunne stelle og lagre fisk. I dag er der berre ei saltebu att. I tillegg er eit av det opphavelege nausta vekk.

To gonger har nausta blitt øydelagde av storm, i 1972 og under nyttårsorkanen i 1992. Begge gongane har dei blitt reist igjen.

Ved naustrekkja ligg Ulla småbåthamn som er eit naturleg samlingspunkt for lokale båtfolk.

Kontakt

Adresse:
  • 6290 Haramsøy
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.ullanett.com

Fasiliteter

Barnevennlig:
Parkering:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Ullanausta?