Ulla-nausta er ei naustrekkje på 9 naust, kor dei eldste nausta er frå om lag 1650. Desse er verna attringnaust med gamle båtar og fiskereiskap. Ved naustrekkja ligg Ulla småbåthamn som er eit naturleg samlingspunkt for lokale båtfolk.

Kontakt

Adresse:
  • 6290
  • Ålesund
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.ullanett.com

Hvor er Ullanausta?