Bestill

Kunstnere fra Stasjon K, Sandnes

Fie Von Krogh, Inger Bruun, Torill Brosten, Marianne Løvvik, Liv Eiene, Magny Tjelta Jaatun, Turi Gramstad Oliver Maleri - trykk - objekt K Kunstnerne fra atelierfellesskapet Stasjon K arbeider innen ulike teknikker og uttrykker seg forskjellig. Utstillingen vil avspeile dette. I utvelgelsen av arbeid har vi likevel lagt vekt på mulige fellestrekk. Både rent konkret og i overført betydning. Utstillingstittelen «Kongruens» er valgt nettopp på grunn av ideen om mulige paralleller i kunstnerskapene. Ordet kan forklares som «samsvar», at noe er på linje. Altså ikke det at noe er likt, men at det muligens finnes fellestrekk. De syv kunstnerne har alle lang fartstid som kunstnere, med flere kollektiv- og soloutstillinger på cv-en. De er representert ved ulike institusjoner og offentlige samlinger.

  Kontakt

  Adresse:
  • Olav Kyrresgate 5
  • 4307 SANDNES
  Telefon:
  51 60 20 00
  E-post:
  adm@sandnes-kulturhus.no
  Nettside:
  kinokino.no

  Hvor er Utstilling - Kongruens II?