Bestill

Utstillinga er basert på materialet henta frå boka med same tittel skriven av Benedicte Maurseth. Boka kan du kjøpe i museumsbutikken.

Boka omhandlar også eit lengre essay der forfattaren drøftar kvifor det ein gong var så mange kvinner som spelte fele på 1700 og tidleg 1800-talet, og kvifor spelkvinnene lenge vart tause fram til 1970-talet.

Essayet omhandlar også tema som haugianismen, dulde kjønnsfordommar i språket vårt, kappleikar, kvinner i media, metoo, med meir. Dette blir også formidla i utstillinga.

Vandreutstillinga inneheld ferdigmonterte foto/illustrasjonar, tekstar, gjenstandar, lydklipp, utstillingsmontre, AV utstyr og scenografiske element.

SUPPLERENDE UTSTILLING MED LOKAL FORANKRING:
Som et lokalt forankret supplement til Systerspel-utstillinga har Romsdalsmuseet i samarbeid med Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal ved Viti laget en fylkesbasert utstilling om spelkvinner i Møre og Romsdal. Det er en foto- og gjenstandsutstilling om kvinner som tok til å spille og fortsatt tar til musikkinstrumentene i fylket. Her finner du klenodier som aldri før er vist i en museumsutstilling. Den som kommer får se!

Krona er åpen tirsdag - fredag kl 11 - 16, lørdag - søndag kl 12 - 16, stengt på mandager. Utstillingen er tilgjengelig i museets åpningstid.
Billetter kjøpes på stedet eller via hjemmesiden.

Visninger

Krona på Romsdalsmuseet (Molde)
21. september:
11:00
22. september:
11:00
23. september:
24. september:
26. september:
27. september:
28. september:
29. september:
30. september:
01. oktober:
03. oktober:
04. oktober:
05. oktober:
06. oktober:
07. oktober:
08. oktober:
10. oktober:
11. oktober:
12. oktober:
13. oktober:
14. oktober:
15. oktober:
17. oktober:
18. oktober:
19. oktober:
20. oktober:
21. oktober:
22. oktober:
24. oktober:
25. oktober:
26. oktober:
27. oktober:
28. oktober:
29. oktober:
31. oktober:
01. november:
02. november:
03. november:
04. november:
05. november:

Kontakt

Adresse:
  • Per Amdams veg 4
  • 6413 Molde
Telefon:
97052661
E-post:
post@romsdalsmuseet.no
Nettside:

Hvor er Utstillinga Systerspel?